KOALICIJA "DA SUBOTICI SVANE"


Odbornička grupa

“Da Subotici svane”

 

Predsedniku Skupštine Opštine Subotica

Na osnovu člana 121. Poslovnika SO Subotica podnosimo amandman na “Odluku o dopuni Odluke o mesnim zajenicama”, tačka 8. predloženog dnevnog reda 8. sednice SO Subotica.

Amandman:

U članu 24a, treći stav, posle reči “zatraži najmanje” da se doda: “5 posto građana sa biračkim pravom”.

Obrazloženje:

Pored članova skupštine i saveta mesne zajednice, treba pružiti mogućnost uticaja građana na rad organa MZ i time širiti spektar demokratskih prava.

Subotica, 23.01.2005.

Član Odborničke grupe:
Olajoš Nađ Mikloš, s.r.

Usvojeno!

[Povratak]