INFORMACIJE


Adresa Komunista Subotice:

 

 


OK SKJ u Srbiji
24000 S U B O T I C A
Trg Cara Jovana Nenada 15/II

Broj telefona: 024/555-695.

Naša Internet adresa: www.komunistisubotice.org.rs

Vaše e–mail poruke možete slati na: komunistisubotice@suonline.net

Broj žiro računa: 355-1021981-64, kod Vojvođanske Banke, filijala Subotica.

Adresa Udruženja građana "Komunisti Srbije":

 

Centralni komitat KS
11000 B E O G R A D
8. crnogorske brigade 6
Broj telefona: 011/3514-478
Broj žiro računa: 160-330367-24 Banca Intesa ad Beograd.

 


Sve dobronamerne predloge i poruke, očekujemo putem ma kojeg oblika sredstava informisanja i međusobnog komuniciranja.

S poštovanajem,
dobrodošli na web sajt Komunista Subotice, a ako želite, i u naše redove!

Redakcija WEB sajta

Komunisti Subotice org.yu