KOALICIJEODNOS I SARADNJA SKJ SA DRUGIM PARTIJAMA

"Sve političke partije nastale transformacijom SK republika, od kojih su neke na vlasti, izgubile su klasni i internacionalistički karakter i postale socijaldemokratske partije, što poztvrđuje njihovo opredeljenje za privatnu svojinu i tzv. parlamentarnu demokratiju. One su i zagovornici aktuelnih nacionalnih programa, čija realizacije je dovela do bratoubilačkog rata. Ove stranke su opasnije za radnički pokret od partija desnice zbog tobožnjeg »zalaganja« za socijalizam, čime drže u zabludi veliki broj radnika koji to iskreno žele. To je i razlog zbog čega istinski komunističke i radničke partije nemaju potreban uticaj među radnicima, a neće ga ni imati dok te partije ne demistifikuju.
Slične opcije zastupa i najveći broj tzv. levih partija, od kojih neke imaju čak i komunistički predznak.
Uočava se i veliki broj građanskih partija koje imaju izrazito antinacionalistički jugosovenski stav, kao i brojni mirovni i humanistički pokreti sa kojima se može saradivati.
Osnovni stavovi SKJ u međupartijskoj saradnji su:
1) SKJ ce najtešnje sarađivati, stvarati koalicije, pa i ujednačavati se sa radničkim i komunističkim partijama i pokretima, koji programski i u praksi prihvataju osnovna načela marksizma, u prvom redu društvenu svojinu, internacionalizam, radničku klasu kao osnovnu društvenu snagu itd. To su kriteriji, za nas, koji određuju klasni karakter komunističkih i radničkih partija.
2) u tom smislu SKJ deluje u Komunističkom pokretu Jugoslavije, zadržavajući, kao i ostale članice, pokreta unutrašnju samostalnost.
3) SKJ ce sarađivati i sa svim tzv. levim partijama i pokretima po onim zajedničkim pitanjima borbe za socijalizam i Jugoslaviju koja su nam podudarna, a naročito po svakodnevnim, aktuelnim pitanjima života i rada radnika na izborima.
4) SKJ ce sarađivati i sa gradanskim partijama, mirovnim pokretima i slično, po pitanjima borbe protiv nacionalizma i rata itd.
5) u bilo kom obliku saradnje SKJ neće odstupiti od svojih strateških opredeljenja, socijalizma i Jugoslavije, zadržavajući pravo da u neposredninm kontaktima iznosi svoje kritičke primedbe na račun partija sa kojima sarađuje, otvoren i za kritiku svojih stavova.”

/ Iz programa SKJ iz 1994. godine/

U periodu od 1989. do 2000. godine j Jugoslaviji je došlo do razbijanja komunističkog i radničkog pokreta sa ciljem da se klasna borba umrtvi i da se trasira put za uvodenje kapitalizma. Razbijanjem se orkestrirano upravljalo iz organa vlasti, delovi rukovodstva su podlegli nacionalističkim programima, bilo je i karijerizma, itd.
U čitavom tom periodu komunisti Subotice kao i cela organizacija u Srbiji izlazili su na sve parlamentarne izvore samostalno, da bi se suprotstavili nacionalistickim programima, da bi se sačuvala čistota i autohtonost organizacije SK. Ali isto tako taj period karakteriše i zahtev za snažno delovanje medu radnicima, jača saradnja među kom. i radničkim partijama, traganje za koalicionim partnerima. To se radilo sa manje ili više uspeha, ali do danas nije došlo do jačeg proboja radničke borbe, do jedinstva u delovanju. O tome da su za komuniste jedini i pravi koalicioni pratneri radnici svedoci i sledeći proglas iz sredine 90-tih godina:

PRAVILA RADNIČKE BORBE

1. PRVO PRAVILO JE DA NEMA PRAVILA, NITI ŠABLONA, VEĆ SE BIRA NAJBOLJI PUT DA SE OSTVARI RADNIČKI INTERES. ZATO PROUČI PRAVILA I POUKE 100–GODIŠNJE RADNIČKE BORBE I UČI NA NJIMA.

2. OD JEDINSTVA I JASNOĆE RADNIČKIH ZAHTEVA ZAVISI KOLIKO ĆE NAS BITI U BORBI ZA NJIHOVO OSTVARENJE.

3. PRAVO DA RADIŠ I DA ŽIVIŠ KAO ČOVEK – “SAMO” TO HOĆEMO.

4. PRE NEGO POKRENEŠ BILO KOJI OBLIK RADNIČKE BORBE, ZAPITAJ: ČIJA JE OVO FABRIKA, BOLNICA, INSTITUT?! ONO ŠTO JE TVOJE I NAŠE NIKO NE MOŽE DA PLJAČKA.

5. NE DAJ DA DRUGI ODLUČUJU O TVOJOJ SUDBINI, NAJAMNINI. AKO IMA PROFITA, BEZ TEBE SE NE MOŽE DELITI. TAJ KOJI TI SOLI PAMET: “TI IMA DA RADIŠ, A MOJE JE DA MISLIM” ZNAJ DA ŽELI DOBRO SAMO ZA SEBE.

6. NE VERUJ NI JEDNOM SINDIKATU, DOK NJIHOVI VRHOVI NE DELE TVOJU SUDBINU. VERUJ SAMO SVOM SINDIKATU.

7. NE DOZVOLI POLITIZACIJU RADNIČKE BORBE, NISMO MI NIČIJA GALSAČKA MAŠINA. DO FUNKCIONERA NE IDI, ONI MORAJU K TEBI DOĆI.

8. NE DOZVOLI DA TE DELE PO POGONIMA, LINIJAMA, PO NACIONALNOSTI. SVIM SILAMA TEŽI I NE DAJ NI PO KOJU CENU JEDNISTVO RADNICČKE BORBE. SVAKU RADNIČKU BORBU MORAJU PREDVODITI MLADI.

9. NI JEDAN RADNIK NA KOGA SE VRŠI PRITISAK ILI SE OTPUŠTA, NE SME BITI NAPUŠTEN. ORGANIZUJ PRAVNU, MATERIJALNU, SINDIKALNU ZAŠTITU RADNIKA.

10. ULIZICE ŠEFOVA NE MOGU BITI U ŠTRAJKAČKOM NITI U SINDIKALNOM ODBORU. KO NAREĐUJE NA TALASIMA RADNIČKOG NEZADOVOLJSTVA, IDUĆI PUT NE MOŽE BITI TVOJ SABORAC.

11. NAJBOLJE JE DA TI OVA PRAVILA NE TREBAJU, ALI IH DRŽI PRI RUCI. NIKAD SE NE ZNA… MENJAJ IH I DOPUNJUJ NA OSNOVU ISKUSTVA, ZAJEDNO SA KOLEGAMA.

RADNICI SVETA RADA

P.S. Pravila se odnose na subjekte
Sveta rada i na sve ONE koji su
sa NAMA.

U Subotici, na inicijativu komunista, početkom 90–tih godina funkcionisao je oko godinu dana Jugoslovenski Demokratkski Pokret (JDP) koga su činili: Komunisti Subotice, Savezna Stranka Jugoslovena, Bunjevačko–Šokačka Stranka. Ciljevi su bili: borba za ideju jugoslovenstva, za ravnopravnost svih naroda i narodnosti, za Suboticu svih Subotičana a protiv prevlasti nacionalističkih opcija vladanja gradom, protiv zatiranja i svojatanja Bunjevaca, Jugoslovena, itd.
Od trajnog cilja: obnove i razvoja jedinstvenog komunistickog i radničkog pokreta u Jugoslaviji nikad se nije odustajalo i do sada je uspostavljena komunikacija i saradnja sa: Radničko–komunističkom partijom Bosne i Hercegovine, Socijalističkom Radničkom Strankom Hrvatske (Stipe Šuvara).
Na osnovu zahteva građana “šta će nam 15 kom. i radničkih partija – što se ne ujedinite!”, po zahtevu vremena i tragičnog pogoršanja položaja radništva, nakon dugih pregovora, 3-ćeg novembra 2000. godine u Beogradu je potpisan koalicioni sporazum o formiranju KOmunističko RAdničke Koalicije – KORAK, koju čine Jugoslovenski Komunisti, Savez Komunista Jugoslavije u Srbiji, SKJ – KP Srbije, Radnička Stranka Jugoslavije, KPJ, Pokret za jedinstveno delovanje radničke klase, Stranka Jugoslovena i Radnicki Pokret.

Komunisti Subotice i komunisti u Srbiji žele iskreno da koalicija KORAK stalno jača i razvija se i naš je stav da do ujedinjenja kom. i radničkih partija mora doći prirodnim putem, to mora proizaći iz zajedničkih akcija i po fazama: a) formiranje KORAK–a za Vojvodinu (urađeno), b) oformiti GO KORAK–a za Beograd (urađeno), c) konstituisati KORAK po svim okruzima i za celu Srbiju (u toku). U značajne rezulatate ubrajamo i usvajanje Političke Platforme KORAK–a za zajeničko delovanje i pripremu za izbore. KORAK u Subotici čine: Komunisti Subotice i Centar – Tito – Központ. O ciljevima i stavovima KORAK–a najbolje svedoči sledeći letak iz 2003. godine:

RADNICI, SELJACI, INTELEKTUALCI, OMLADINO, PENZIONERI
GRAĐANI J U G O S L A V I J E !

ORGANIZUJMO SE u klasnu borbu i zato stupite u
KOMUNISTIČKO–RADNIČKU KOALICIJU “K O R A K”

U proteklih 15 godina svedoci smo razaranja svega što je ljudsko i humano. I sada se u vrhovima vladajućih garnitura Srbije i Crne Gore vodi borba za fotelje, radnik je doveden u položaj nadnicara, BEZ PRAVA i mogućnosti da utiče na svoju sudbinu. Oni hoće da od nas ponovo naprave SLUGE na našoj zamlji, u našim fabrikama, bolnicama, školama. A MI hoćemo samo PRAVO da radimo i živimo kao ČOVEK – SAMO TO HOĆEMO!
Zbog toga što se o ljudima iz sveta rada niko ne brine, što nema organizovane klasne borbe, 11 (jedanaest) komunističkih i radničkih organizacija stvorilo je ZA VAS TREĆU ALTERNATIVU: KORAK – koji će se suprotstaviti kolonijalizaciji Jugoslavije, uništavanju društvene svojine i njenoj raspodeli putem privatizacije i boriti se za interese svih eksploatisanih.

RADNIČKA BORBA ne sme da bude donkihotovska, MI se moramo udružiti u KORAK bez obzira naciju, veru i druge pripadnosti, imati našu organizaciju, jer naši su interesi zajednicki:
gde ću raditi, šta ću raditi, za koje pare, kada ću imati svoj stan, mogu li školovati dete, mogu li se lečiti besplatno?
Mogu li da živim kao ČOVEK? !

K O R A K je šansa, da ljudi iz SVETA RADA iskoraknu iz agonije i bede u kojoj se oni i njihove porodice nalaze.

Da li je današnja vlast protiv siromaštva i nezaposlenosti? NIJE, čim raste i siromaštvo i nezaposlenost. Pristupite KORAK–u i zbog toga što su svi sindikati režimski: tobože galame, ali u stvari saraduju sa vlastima, dok radnik sve teže živi!

Naša preduzeća se prodaju za budzašto, kapitalisti ih isplacuju na više godina, iz tekuće proizvodnje. Tek kad mi radnici saberemo: gde smo bili 1920-te, za šta smo se izborili 1950-te, a šta smo izgubili 1989. godine i kad pogledamo ko je sve oko nas dobio i dobro se obogatio na našoj muci, onda možemo biti jaka, organizovana klasa, koja zna šta hoće i kako će to sprovesti.

KORAK će se izboriti da radnik “SEVER”-a ne moli za socijalnu pomoć, da radnik “ZASTAVE” ne bude izložen besnim psima, da invalid ne štrajkuje gladu, da inženjer i radnik “RAKOVICE” bude ravnopravan i priznat u međunarodnoj podeli rada, da ni učitelj ni lekar ne budu eksploatisani, da seljak radi za sigurnog kupca, a ne da bude sredstvo države za obezbeđenje socijalnog mira.

KORAK-om ćemo obezbediti besplatno školovanje i zdravstveno osiguranje i učiniti da studiranje dostupno deci radnika, jer index fakulteta danas košta od 400 do 2000 evra, a to mogu da plate samo deca novopečenih buržuja.

MLADI Jugoslavije sa velikim KORAKOM mogu brzo dostići i prestići vršnjake iz sveta, jer pored besplatnog školovanja svima će biti obezbeđeno zaposlenje, stan, komunikacija sa svetom i primena naučnih dostignuća.

KORAK će stvoriti mogućnost, da građani svih nacionalnosti imaju punu nacionalnu ravnopravnost, ukinućemo podelu na građane prvog i drugog reda, omogućićemo slobodu veroispovesti i odvojiti crkvu od države.

Sa KORAK- ćemo ovde i sada ponovo stvoriti u novim uslovima slobodnu, nezavisnu i na samoupravi zasnovanu SOCIJALISTIČKU JUGOSLAVIJU.
NEKADA SMO OVDE ŽIVELI KAO LJUDI – SA KORAK-om HOĆEMO I MOŽEMO PONOVO. ZATO ISKORAKNI I STUPI U “KORAK” !