KOMUNISTI SUBOTICE


Organizovanog delovanja komunista u Subotici nije bilo u 1990. godini. Novoformiranoj organizaciji SPS-a u našem gradu prikljucilo se tek oko 25 % bivših clanova SKJ. Vec početkom 1991. godine obnavlja se rad komunista u Subotici pod imenom Savez komunista – Pokret za Jugoslaviju.
Kada je 1993. godine deo rukovodstava SK – PJ počeo da protura tezu: da novo društvo treba da se temelji na sintezi najboljeg iz socijalizma plus najbolje iz kapitalizma, da novu YU treba da čine Srbija, Crna Gora, Republika Srpska, Republika Srpska Krajina, dolazi do rascepa. Komunisti Subotice jednoglasno su odbili koncept borbe za profit, to nije bila naša Jugoslavija i odlučno smo nastavili povezivanje i delovanje po izvornom, autohtonom Programu SKJ iz 1958. godine u novim uslovima.
Nacionalizmi svih boja uveliko su, u sprezi sa stranim mentorima, razbijali našu domovinu, društveno biće i dušu Subotice, doveli do ogromnih ljudskih šrtava i tragedija (čiji broj ni danas nije konacno određen), rušilo se sve što je bilo izgrađeno u društveno-ekonomskoj i duhovnoj sferi, što je bilo ljudsko i civilizacijsko dostignuće. Koji su “rezultati” tog krvavog pira nacionalizama vidljivi su i danas, oko nas i u nama.
Subotička organizacija komunista je opstala i razvija se i pored svih turbulencija na ovim prostorima, jer je bila jedinstvena i dosledna u realizaciji Titovog koncepta u novim vremenima i zato:

- Što smo se zalagali za ravnopravnost svih naroda i narodnosti u višenacionalnoj Subotici i za borbu protiv srpskog, mađarskog, hrvatskog i svih drugih nacionalizama koji su preferirali na stvaranju Subotice sa prvo- i drugorazrednim građanima;
- što smo bili protiv pljačke privatizacije u kojoj bi Subotičanin iznova bio sluga nekih novih buržuja, već se zalagali da Subotičanin u dogovoru sa drugim samoupravno odlučuje o svojoj sudbini i na osnovu svog rada živi životom dostojnim čoveka;
- što smo se povezivali sa komunistima, radničkim organizacijama i ljudima sa čitavog jugoslovenskog prostora u borbi za obnovu i negovanje tekovina SFRJ u novim uslovima.


Prvomajski uranak komunista i radnika 1924. godine

Subotičku organizaciju komunista čine ljudi različitih zanimanja, dobi i pola, iz redova: Mađara, Srba, Bunjevaca, Hrvata, Jugoslovena, Crnogoraca, Albanaca i drugih nacionalnosti. Jugoslavija po sastavu i po programu. Ove godine do juna meseca primljeno je 10 novih članova u redove SKJ. Mi nismo partija prošlosti koja robuje mitovima, već smo partija za vreme sadašnje i buduće, jer naš program i realizacija njegovih ciljeva humanizuju odnose medu ljudima. To dokazuju i rezultati razvoja društva i Subotice od 1945–89.
Učestvovali smo samostalno na svim izborima do sada i osvajali od 2500 do 8000 glasova gradana. Za proteklih 14 godina Partija je godinu dana bila parlamentarna sa dva poslanika u saveznom parlamentu, znači većinom se deluje u uslovima i u oblicima vanparlamentarne borbe.
Da bi stvorili mogućnost da nam pristupe ljudi leve orijentacije, da bi širili front radničke borbe i sa ljudima koji su različitih veroispovesti, sa onima koji ne žele biti u SKJ ali su njegovi simpatizeri, inicirali smo stvaranje komunističko – radničke koalicije u Srbiji (KORAK), kao i formiranje samostalne društvene organizacije Centar – Tito – Központ. Intenzivna je saradnja sa organizacijama boraca iz NOB-a, na tribinama, knjigom i sa novim oblicima i prilazom dajemo doprinos negovanju tekovina iz NOB-a. Otvoreni smo za saradnju i idemo u zajedničke akcije koje su od koristi za Suboticu i njene građane.
Komunisti Subotice deluju po usvojenoj statutarnoj odluci, poslovnik o radu reguliše rad svih organa i tela partije. OK SKJ u Subotici broji 15 članova, a odluke realizuje izvršni sekretarijat od sedam članova. Svake godine uz učešće svih članova donosi se akcioni program za naredni period. Svoje akcije isključivo finansiramo iz članarine i dobrovoljnih priloga. Tako je nastala i ova Web stranica, i zato: Hvala svima koji su pomogli u njenom stvaranju.

Operativni zadaci KOMUNISTA Subotice
za period 2003 – 2005 godine

Polazeći od toga da želimo izgraditi revoucionarnu radnicko–komunisticku, autohtonu Titovu partiju u novim uslovima – KOMUNISTI Subotice će delovati na osnovu procene društveno-ekonomskog stanja, socijalne situacije i položaja raništva u opštini i šire.
Naš prioritet je AKCIJA u interesu ČOVEKA i kroz takvu mobilnost izgraditi i razvijati radničku partiju sa mogućnošću da utiče na promenu i humanizaciju položaja sveta rada.

1.Programska, organizacijaka, kadrovska i finansijska konsolidacija organizacije SKJ u Subotici

Rok: april t. g.
Odgovoran: Izvršni sekretarijat

2.Društveno-ekonomska oblast:
doneti program o načinu i oblicima borbe KOMUNISTA u uslovima kapitalizma,
uticati na okretanje proizvodnje,
privatizacija i naši stavovi,
rešavanje nezaposlenosti (19.000 nezaposlenih)

Rok: maj i stalno
Odgovoran:

3.Zajedno sa Centrom – Tito, u KORAK-u i drugim nama sličnim organizacijama, obeležiti civilizacijske vrednosti socijalističke samouprave, Titove Jugoslavije, primenljive danas i sutra: 1. maj, 2. maj, 4. maj, 25. maj, 60-to godišnjica AVNOJ-a

Rok: maj t.g.
Odgovoran:

4.Organizaciju SK jačati i razvijati na širokoj platformi i delovanju kao masovika, kroz Centar – Tito, manifestacije, tribine, itd.
Formirati OOSK gde god je to moguće. Oformiti organizaciju SK u Backoj Topoli i svaka tri meseca pratiti prijem i razvoj organizacije.

Rok: stalan zadatak
Odgovoran:

5.Oformiti organizaciju mladih

Rok: oktobar
Odgovoran:

6.Proučavati i pratiti proces izrade Ustava Srbije i pripremati platformu za izbore

Rok: april-oktobar
Odgovoran:

7.Utvrditi zadatke na jačanju nacionalne ravnopravnosti u Subotici i u borbi protiv svih nacionalizama.

Rok: jun
Odgovoran:

8.Za delovanje u novim uslovima stalno se moramo osposobljavati svaki ponaosob i kao kolektiv u zato ce se doneti program IPO i MO.

Rok: jul
Odgovoran:

9.Aktivirati Centar – Tito, naglasak u svim akcijama staviti na kulturne,
društveno–informativne akcije, prosvetnu delatnost uz široko otvaranje prema građanima.

Rok: odmah
Odgovoran:

10.Koristiti sve oblike i temeljnije nastupati u informativno-propagandnom radu. Izdati 4 broja našeg lista, otvoriti Web stranicu i pisati u “Stvrnost” i u druge listove.

Rok: u 2003. god.
Odgovoran:

11.Veoma važan zadatak svakog člana i simpatizera je finansijsko jačanje organizacije SK, javnost u trošenju sredstava i kolektivno odlucivanje o tome, da bi se postigli najbolji efekti.

Rok: trajan zadatak
Odgovoran: predsednik, blagajnik i svaki clan

12.Argumentima obrazložiti i inicirati donošenje izmena ili novog programa i statuta SKJ, koji se temelji na programu iz 1958-e godine. Dati maksimalni doprinos aktiviranju organa SKJ u Srbiji.

Rok: septembar
Odgovoran:

Za 2004 i 2005. godinu do kraja januara OK SKJ usvaja konkretne zadatke, sa zaduženim izvršiocima.