DRUŠTVENA ORGANIZACIJA CENTAR – TITO – KÖZPONT


“Bratstvo-jedinstvo u ovom gradu i među ovim ljudima ima prizvuk života ili hleba, nečega bez čega se ne može. S Titiom smo prvi put upoznali slobodu, s Titom na čelu, ove biroške i komencijaške pustare pretvorili smo u plodna polja na kojima podjednako dobro rastu pšenica i fabrički dimnjaci”

7. maj 1980.
Iz poruke svih Suboticana

Dana 28. jula 1997. godine održana je u Beogradu I. redovna skupština “Jugoslovenskog Centra za nacionalnu ravnopranost, samoupravljanje i nesvrstanost – Josip Broz Tito”. Na inicijativu jednog broja subotičkih poštovalaca imena i dela J. B. Tita, 25. maja 1998. godine formiran je Centar – Tito i u Subotici. Opštinski odbor u svoje članstvo tada je primio 50 građana, da bi se akcijama u narednim godinama priključilo mnogo više gradana. Osim Beograda i Subotice, postoje Centri i u Vršcu, Lajkovcu, Velikoj Plani, itd.U obrazloženju za formiranje Centra – Tito u Subotici, inicijativni odbor je naveo: “U dosadašnjoj komunikaciji sa građanima dobili smo niz jasnih signala ili javno izrečenih ocena, koje, ako ih sažmemo, ukazuju: »U Titovo vreme, pored svih grešaka, živeli smo lepo. Bili smo sigurni i bezbedni. Mi smatramo da se mora prekinuti pasivnost prema erodiranju svih društvenih vrednosti koje smo zajedno ostvarivali do sredine 80-tih godina. Država koja dozvoli gaženje, bilo iznutra ili spolja, svojih vrednosti i tekovina, ne može naći izlaz iz haosa. Hoćemo bolji život u Subotici i Jugoslaviji. Dosta nam je podela i profitiranja na jadu i bedi građana na nacionalnoj osnovi. Nacionalistička euforija ne jenjava, a kamoli da je pobeđena«”.

Centar – Tito – Központ je potpuno samostalna, društvena organizacija. U rad u Centru mogu se uključiti: organizacije, ustanove i svi pojedinci, bez obzira na veroispovest i pol, ljudi koji nisu članovi ni jedne partije ili su članovi i simpatizeri organizacija jugoslovenska opcije. Tako, na primer, u radu Izvršnog odbora Centra – Tito – Központ učestvuje delegat Opštinskog odbora SUBNOR-a i predsednik Udruženja poštovalaca NOR-a. U rad Centra – Tito – Központ mogu se uključiti svi koji prihvataju Statut Centra – Tito i koji su zainteresovani za odbranu, očuvanje i dalje unapređenje vrednosti za koje smo se zalagali zajedno sa Josipom Brozom. U radu odbora u Subotici izbegava se idolatrija, glorifikacija Josipa Broza, već se prvenstveno orijentiše na stvaralačku teorijsku i praktičnu obnovu metoda i načina borbe u sadašnjim i budućim uslovima za društvene vrednosti i odnose medu ljudima, za Jugoslaviju koja će biti cenjena u svetu, sa težištem na tri najznačajnija i najveća dostignuća u tome:

a.nacionalna ravnopravnost i zajedništvo jugoslovenskih naroda i narodnosti,
b.socijalističko samoupravljanje,
c.nesvrstanost, nezavisnost i slobodu domovine.

Najznačajnije akcije koje je do sada izveo Centar – Tito – Központ su: majski susreti svake godine, tribina o nacionalnim autonomijama, tribina “Sloboda, šta je to?”, tribina o Zakonu o privatizaciji, podrška stvaranju Mini Jugoslavije u Subotici, Plandištu i Nišu. Uz podršku mnogih građana koji su Centru – Tito poklonili knjige, stvorena je biblioteka sa oko 1000 knjiga koje se mogu pozajmiti na čitanje pri radu bibliotekara za vreme dežurstva.
Centar – Tito – Központ u Subotici deluje na osnovu Statuta i ima svoj opštinski i izvršni odbor i komisije. Rad Odbora se finansira iz dobrovoljnih priloga članova i simpatizera.
Centar – Tito u Subotici planira obeležavanje 60-togodišnjice AVNOJ-a kao i više akcija iz oblasti kulturnog stvaralaštva.

ČESTO MI GOVORE…

Često mi govore:
piši pesme. A česme
bljuju zagađenu vodu !
Po podu razbacani opušci
i kora od banane,
a niko da stane
da pita:

KAKO POSLE TITA ?

Često mi govore:
piši pesme.
Da naglasim: boja naše krvi
je plava…
A “Slava MU – izgovara se
samo na grobu.
Kao za probu
padne po koji karanfil – bez mita
a da li ima ko, da ne pita:

KAKO POSLE TITA ?

Često mi govore:
piši pesme. A oni (koji kažu) sami
ne vide nebo od blata !
Mogu moji stihovi biti
skovani od zlata
/kao Antićevi – tamo posle rata/
Mogu moja deca
da budu sita,
ja se ipak pitam:

KAKO POSLE TITA ?…

 

Farkaš Karolj
1981
/radnicki pesnik, simpatizer Centra – Tito, preminuo u 2003. godini/